• Zateplení fasády (minerální vata 120, XPS 120, šedý polystyren 120 a 50, Kooltherm 70)
  • Kompletní zateplovací systém Weber elastik mineral)
  • Rekonstrukce lodžií (hydroizolace a zateplení, dlažba, zábradlí)
  • Nový svod hromosvodu
  • Nový okapový chodník
  • Nový sokl (marmolit)
  • Rekonstrukce vstupních portálů (schodiště, lávky)
  • Výměna oken (částečná)
  • Klempířské práce (atika a parapety)
  • rekonstrukce: květen 2022 – duben 2023

Původní stav

Finální stav