• Zateplení fasády (minerální vata 140, XPS)
  • Kompletní zateplovací systém Weber Terranova A
  • Hydroizolace a zateplení ploché střechy + PVC folie
  • Nové zábradlí u francouzských oken
  • Nový svod hromosvodu
  • Klempířské práce (atika, parapety)
  • Okapový chodník, sokl (marmolit)
  • Rekonstrukce: květen – prosinec 2022

Původní stav

Finální stav