Prostě stavaři!

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Revitalizace, rekonstrukce a vzduchotechnika bytových domů

Prostě stavaři!

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Revitalizace, rekonstrukce a vzduchotechnika bytových domů

Prostě stavaři!

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Revitalizace, rekonstrukce a vzduchotechnika bytových domů

Rekonstrukce a revitalizace panelových a zděných bytových domů v Jihočeském kraji, Středočeském kraji a hlavně v Praze.

Zajišťování kvality je prvořadý úkol pro celou firmu a je jedním z klíčových předpokladů k tomu, abychom upevnili stávající obchodní pozice a získali nové zákazníky, dosáhli optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj firmy.

Revitalizace bytových domů

$
K

Pojmem revitalizace je míněno komplexní obnovení či oživení domů, které vlivem času a opotřebení již nevyhovují současným požadavkům na bydlení.
Revitalizace nepředstavuje pouze výměnu stávajících nevyhovujících částí konstrukcí (okna, dveře, atd.), ale především snížení provozních nákladů domu a zajištění lepších podmínek na bydlení (tepelná pohoda, zvuková izolace)

Rekonstrukce společných prostor

$
K

Kromě vnější revitalizace a zateplení domů je velmi důležitá rekonstrukce vnitřních prostor.
Společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. zajišťuje komplexní rekonstrukce bytových domů, které přispívají ke kvalitnějšímu bydlení. Rekonstrukce interiérů bytových domů jsou nedílnou součástí revitalizace domů a prodlužují životnost objektů a navyšují hodnotu jednotlivých bytů.

Vzduchotechnika panelových domů

$
K

Do portfolia služeb a prací patří nově inteligentní odvětrání bytových domů. Nedostatečné či neefektivní odvětrání je bolestí řady bytových a panelových domů. Jestliže při změnách tlaku volně proudí mezi byty pach spálené večeře, mohou takto přecházet i jiné, mikroskopické částice.

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. je stavební společnost se sídlem v Českých Budějovicích, která vznikla v roce 1996.

Zabýváme se zateplováním a revitalizací panelových a zděných bytových domů. Realizujeme také občanské stavby (školy, školky, jídelny apod.). Ročně provedeme revitalizaci až 60 budov v Jihočeském a Středočeském kraji, včetně Prahy.

Jsme držitelem zlatého certifikátu ISO. Certifikátu managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN ISO 45001.

let na trhu

m² fasád

dokončených staveb

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. – výstavba občanských staveb a administrativních budov. Rekonstrukce a revitalizace panelových a zděných bytových domů v Jihočeském kraji, Středočeském kraji a hlavně v Praze.

Naše vize a politika

Naše vize

je zvýšení kvality a standardů bydlení. Klademe důraz na profesionalitu a nepřetržité zdokonalování naší práce. Ztotožňujeme se s názorem, že kvalitu nelze zaručit za minimální cenu. Chceme nabízet komplexní služby, které našim zákazníkům ušetří starosti a čas.

Politika společnosti

Cílem společnosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. v oblasti ISŘ je vnést do podvědomí zákazníků představu o kvalitně odvedené práci a to především prostřednictvím stálého solidního pracovního kádru a moderního technického vybavení, při respektování požadavků závazných předpisů a norem.

K naplnění politiky jsou každoročně stanovovány cíle a navazující programy.

Hodnocení investorů