• Zateplení fasády (min. vata 140)
  • Fasádní systém Weber A
  • Rekonstrukce lodžií / nové zábradlí a zasklení
  • Klempířské práce
  • Nový hromosvod
  • Nový okapový chodník
  • Rekonstrukce: červen 2018 – březen 2019

Finální stav