• Zateplení fasády (vata 160, XPS)
  • Kompletní zateplovací systém Weber Terranova (tř. A)
  • Rekonstrukce lodžií – včetně hydroizolace, nové dlažby a zábradlí
  • Výměna oken
  • Klempířské práce (atika, parapety)
  • Zateplení a hydroizolace střechy
  • Nový svod hromosvodu
  • Nový okapový chodník
  • Nový sokl (marmolit)
  • Rekonstrukce: září 2018 – březen 2019

14.9.2018 - původní stav