• Částečné zateplení fasády (vata 140, XPS)
  • Zateplovací systém STO (mineral)
  • Částečná výměna oken
  • Klempířské práce (parapety)
  • Nový svod hromosvodu
  • Nový okapový chodník
  • Nový sokl (marmolit)
  • Rekonstrukce vstupního schodiště a chodníků
  • rekonstrukce: březen – srpen 2020

Původní stav

Finální stav