Praha, J. Martího 237-245

  • Zateplení fasády (šedý polystyren 160, minerální vata 160)
  • Kompletní zateplovací systém Weber A
  • Výměna oken
  • Zateplení a hydroizolace ploché střechy
  • Klempířské práce (atika, parapety)
  • Rekonstrukce vstupních portálů
  • Nový svod hromosvodu
  • Nový okapový chodník
  • Nový sokl (marmolit)
  • Zahájení rekonstrukce: červen 2024

Původní stav