• Zateplení fasády (minerální vata 150, XPS)
  • Kompletní zateplovací systém Weber Terranova (tř. A)
  • Rekonstrukce lodžií (hydroizolace a zateplení, dlažba, zábradlí, zasklení)
  • Nový svod hromosvodu
  • Nový okapový chodník
  • Nový sokl (marmolit)
  • Klempířské práce (parapety a parapety)
  • Zemní práce
  • Rekonstrukce: srpen – prosinec 2021

Původní stav

Finální stav