• Zateplení fasády (vata 140, XPS)
  • Kompletní zateplovací systém Weber Terranova (tř. A mineral)
  • Rekonstrukce lodžií (hydroizolace, dlažba)
  • Výměna oken
  • Klempířské práce (atika, parapety)
  • Zateplení a hydroizolace střechy
  • Nový svod hromosvodu
  • Nový okapový chodník
  • Nový sokl (marmolit)
  • Rekonstrukce: březen – červen 2020

Původní stav

Finální stav