Mikroorganismy a graffiti na fasádách

    

     Vlastníci nemovitostí se mohou po několika letech setkat s výskytem řas, mechů a mikroorganismů na fasádách objektu. Nejedná se o vadu fasády či zateplovacího systému. Příčinou jsou vnější vlivy, konkrétně kvalita ovzduší a špatná údržba finálního povrchu (omítky). Společnost IZOLTECHNIK CZECH v rámci své působnosti provádí odstranění těchto mikroorganismů.  

     Řasy, mechy a plísně se nejdříve objevují na málo osluněných plochách (severní, zastíněná) a v blízkosti zeleně a vyšší vlhkosti. Napadená fasáda mívá zelený až šedozelený odstín. V první fázi se napadení projeví lokálním výskytem, jde o jednotlivá ohraničená místa. Později se mikroorganismy mohou rozšířit na celou plochu.

     Mikroorganismy se ovšem nevyskytují pouze na kontaktním zateplovacím systému. Mohou napadnout i plastový obklad provětrávané  fasády, zastřešení z polykarbonátu či tradiční fasádu se škrábanou "břizolitovou" omítkou.

     Abychom zabránili rozšíření mikroorganismů na další části fasády objektu či na sousední objekty, je nutné co nejdříve provést sanaci povrchu fasády. Před vlastní sanací se odebírá a analyzuje vzorek fasády. Provádí se kultivační analýza, determinace plísní, výskyt řas, zkouška mikrobiocidního účinku proti bakteriím a plísním a zkouška účinnosti přípravku proti řasám. Bez provedení této analýzy nelze zaručit, zda použitý biologický roztok (odstraňovač řas, mechů a lišejníků) bude účinný!

 

Vlastní sanace povrchové úpravy následuje v několika krocích:

 

  • Mechanické odstranění větších vrstev (zvláště u mechů) a omytí tlakovou vodou.
  • Aplikace biologického roztoku (odstraňovač řas, mechů a lišejníků) štětkou nebo válečkem na malých plochách s jemnější až hladkou strukturou nebo stříkáním na větší plochy s hrubozrnnou strukturou. Odstraňovač se nechá působit 24 hodin. V případě nutnosti je možné nanesení odstraňovače zopakovat.
  • Opláchnutí plochy vodou (i tlakovou).
  • Aplikace penetračního nátěru na suchý povrch z důvodu sjednocení a snížení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti fasádních nátěrů.
  • Aplikace dvou vrstev fasádního nátěru se zvýšenou odolností proti plísním a řasám. První vrstva se nanáší do kříže kvůli rovnoměrnému roznesení hmoty. Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí vrstvy první, zpravidla za 24 hodin.

    

      Výše uvedený postup se může lišit od použití konkrétního biologického roztoku respektive od postupu stanoveného jednotlivým  výrobcem.

 

Zdravotní rizika inhalace spor detekovaných plísní

     Inhalace spor (rozmnožovací částice plísní, které se při růstu uvolňují do ovzduší) může u vnímavých jedinců způsobovat alergická onemocnění. Mezi nejznámější alergeny patří plísně rodů Alternaria, Cladosporium a Penicillium. Plísně druhů Alternaria alternata a Cladosporium herbaruma mohou být příčinou mykotických onemocnění.

     Výskyt zdravotních obtíží vždy závisí na imunologickém stavu (stavu obranyschopnosti) lidského organismu a dávce (množství spor v prostředí) mikroskopických vláknitých hub.

 

obraz_0001_352 

 

obraz_0002_136_01  obraz_0003_135_01  obraz_0004_136 obraz_0005_133

obraz_0006_440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém odstraňování Graffiti

Od roku 2016 se specializujeme se na mytí všech venkovních povrchů staveb. Používáme profesionální horkovodní
vysokotlaké čističe a biologicko-odbouratelnou chemii. Navíc ošetříme očištěný povrch příslušnou impregnací proti řasám
a mechům, se zárukou až 5let na fasády a zárukou až 3léta na střechy a střešní systémy.

Díky naší praxi a podpoře našich partnerů s celého světa známe již řešení problému s graffiti ve městech.

  • Již pouhé tři produkty odstraní jakékoliv nechtěné graffiti z jakéhokoliv podkladu
  • Zaručená účinnost i při extrémní venkovní teplotě
  • Ochranný nátěr in/out, který ochrání investice při odstraňování následného sprejerského ataku

Bezpečně především 

  • Bezpečné produkty k životnímu prostředí – testované Biologicky rozložitelné produkty
  • Bezpečné produkty, které nepoškodí podkladový povrch