Zateplování a fasády

Termoregulační efekt exteriérové stínící techniky

Interiérová a exteriérová stínící technika významně ovlivňuje tepelnou regulaci interiéru. Požadované parametry zejména exteriérové stínící techniky jsou zcela zřejmé – omezení teploty interiéru v letním období, resp. snížení úniku tepla v zimním období. Obecně se udává, že při využití stínící techniky je úspora spotřeby energie v rozmezí 20-25% v energetické bilanci budov (dle konkrétního objektu). Další informace viz. příloha pdf.

více informací

Panelový dům v nízkoenergetickém standardu

Nízkoenergetické domy jsou budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění. Pro dosažení nízkoenergetického standardu je nutno provést ucelená opatření oprav a modernizací, která sníží měrnou potřebu tepla na vytápění. 

více informací

Mikroorganismy a graffiti na fasádách

Vlastníci nemovitostí se mohou po několika letech setkat s výskytem řas, mechů a mikroorganismů na fasádách objektu. Nejedná se o vadu fasýdy či zateplovacího systému. Příčinou jsou vnější vlivy, konkrétně kvalita ovzduší a špatná údržba finálního povrchu (omítky). Společnost IZOLTECHNIK CZECH v rámci své působnosti provádí odstranění těchto mikroorganismů. 

více informací

Zateplování budov je nutností a ne luxusem

Zateplování budov je odborná činnost, která se za posledních cca 10 let dočkala velkého nárůstu jak v kvantitě, tak v kvalitě. Zateplování kontaktními systémy, jako optimální variantou, má na objekty příznivé účinky, jako např.: vytváří lepší tepelnou pohodu v objektu, snižuje působení povětrnostních vlivů na nosnou stavební konstrukci, prodlužuje životnost a v neposlední řadě zlepšuje vzhled budovy.

více informací