Střechy

 

Střecha je stavební konstrukce, která patří mezi nejexponovanější konstrukční části budov. Svou kvalitou návrhu a provedením do značné míry ovlivňuje provozní spolehlivost a vzhled celého objektu. Od konstrukce střechy se požaduje, aby odolávala všem účinkům vnějšího i vnitřního prostředí a společně s ostatními obalovými konstrukcemi zabezpečovala požadovaný stav vnitřního prostředí.

Při realizaci střech můžeme po dohodě se zákazníkem provést sondu do střechy pro zjištění stávajícího stavu. Dále disponujeme výpočtovými programy pro výpočet difuzních poměrů ve střechách a jsme schopni zkontrolovat projekt, případně navrhnout vhodnější řešení.

 

Ploché střechy

 

Pojmem plochá střecha se z hlediska sklonu střešních rovin označuje střecha o sklonu od 0° do 5° včetně.

 

Typy krytin:

  • mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy
  • asfaltové modifikované pásy
  • hydroizolační nátěry a stěrky

 

Plochá střecha 1 Plochá střecha 2 Plochá střecha 3 Plochá střecha 4

 

 

Šikmé střechy

Pojmem šikmá střecha se rozumí střecha se sklonem vnějšího povrchu (měřeného od vodorovné roviny) v intervalu 45° < alfa <= 45° a strmá střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí 45° < alfa < 90° (ČSN 73 1901/1998 Navrhování střech - základní ustanovení).

 

Typy krytin:

  • betonové a pálené krytiny
  • asfaltové šindele
  • vláknocementové krytiny

 

Šikmá střecha 1 Šikmá střecha 2 Šikmá střecha 3 Šikmá střecha 4