Návod na údržbu izolačních skel

 

Odstraňování běžného znečištění

Údržbu izolačních skel lze provádět pomocí obvyklých čistících prostředků. Poté se izolační sklo omyje čistou vodou a osuší. Otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou být odstraněny rozpouštědly jako je aceton, čpavek a metylaceton. Musí být ale zabráněno styku rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce proniknutí rozpouštědla do zasklívací drážky. Abrazivní čistící prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné alkálie, nesmí být použity. Je zakázáno používat pomocné nástroje s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabránilo poškození povrchu skla.

 

Odstraňování silného znečištění

Při silném znečištění nebo v případech, kdy po skle stékají zbytky cementu, vápna, rzi apod., se doporučuje častější čištění. Zabrání se tím hromadění usazenin. Při znečištění topným olejem a podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody a oxidu céru v koncentraci 50 až 160 g/l. Vlastní čištění se provádí lehkým tlakem na navlhčenou jelenici. Postup lze opakovat. Po očištění se musí plocha dokonale opláchnout čistou vodou.

 

Upozornění

Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených vrstev nebo s vrstvami, které se označují jako tvrdé. Čištění polotvrdých nebo jiných vrstev (nátěrů, potisků apod.) se provádí podle pokynů výrobců.