Distanční rámeček

Distanční rámeček

 

Izolační skla jsou tvořena daným počtem skleněných tabulí, jejichž vzdálenost vymezuje distanční rámeček.

Správnou volbu distančního rámečku začneme trochu netradičně tzv. rosením skel. Dochází k němu nadměrnou vlhkostí vzduchu v místnosti. Projevuje se ve formě zkondenzované vody na povrchu konstrukce (v našem případě skla) z důvodu poklesu povrchové teploty pod teplotu rosného bodu. Nejkritičtější místo na okně je nad zasklívací lištou. Na vzniku rosení se podílí i zapuštění skla do okenního profilu. Celkem jde o tři faktory, které omezují rosení skel: snížení vnitřní vlhkosti v místnosti, zapuštění skla v okenním profilu a správný typ distančního rámečku.

Vzniklé rosení můžeme v zimním období omezit snížením vlhkosti v místnosti. Toho docílíme pravidelným větráním, nezakrýváním radiátorů, nesušením prádla v místnosti, používáním digestoří při vaření, zajištěním dostatečného větrání v koupelnách atd.

Dalším řešením je správná volba okenního profilu, který zaručuje zapuštění skla nad 10 mm. Naše okna, která jsou vyrobena z plastových profilů VEKA, mají hloubku zasklívací polodrážky 24 mm.

Třetím faktorem, který ovlivňuje rosení skla, je volba distančního rámečku. Ten je v tomto případě tepelným mostem. Dnes se používají dle zvoleného materiálu celkem tři typy distančních rámečků: hliníkový, nerezový a plastový.

Distanční rámeček z hliníku má velkou tepelnou vodivost, okolo 150 W/mK. Tyto rámečky jsou již překonané a jsou nabízeny pouze z důvodu ceny.

Hliníkový distanční rámeček byl nahrazen distančním rámečkem nerezovým, jehož tepelná vodivost je 15-20 W/mK.

Třetím typem jsou plastové distanční rámečky, tzv. teplé rámečky. Mezi ně můžeme zařadit rámečky TGI-W (plastový rámeček potažený nerezovou fólií o tl. 0,1mm), Swisspacer (sklolaminát) a Superspacer (extrudovaný silikon). Tepelná vodivost teplých rámečku je okolo 0,19 W/mK. V případě použití těchto teplých rámečků dochází ke zvýšení povrchové teploty skla v oblasti zasklívací lišty cca o 1-3 °C. Omezí se tím rosení skel.

 

Naše výrobky jsou standardně dodávány s teplým rámečkem typu TGI-W.

 

 

Distanční rámeček TGI-W

Základním materiálem je plast polypropylen (známý svou nízkou tepelnou vodivostí), který je potažen velmi tenkým pláštěm z ušlechtilé nerezové oceli (0,1 mm). Opláštění profilu ze strany butylu i vnějšího tmelu spolehlivě brání pronikání vlhkosti dovnitř, úniku plynu ven a zajišťuje optimální přilnutí těchto tmelů k profilu. Kombinace obou materiálů přináší vynikající mechanické a tepelně izolační charakteristiky. Jeho velkou výhodou oproti jiným teplým rámečkům je možnost ohybu v rozích, což vytváří spolehlivou bariéru proti úniku plynu z izolačního skla.

 

Výhody distančního rámečku TGI-W:

  • významné snížení lineárního koeficientu prostupu tepla hranou systému
  • zvýšení povrchové teploty na vnitřní straně izolačního skla (Toi)
  • zlepšení (snížení) součinitele prostupu tepla izolačního skla a tím celého okna Uw

 

Výše uvedené výhody vedou jednoznačně k významnému omezení rosení okrajů izolačního dvojskla.