Charakteristika izolačních skel

 

Izolační skla (sklo s tepelnou ochranou)

Nová generace tepelně izolačních skel udržuje v domě teplo. Výrazně snižují náklady na vytápění (dům bez chladných zón) a chrání životní prostředí (snížení emisí při vytápění).

 

Zvláštní charakteristika:

 • udržuje teplo, brání chladu
 • využívá sluneční energii, ale ne nadměrně
 • snižuje náklady na vytápění
 • šetří životní prostředí
 • vytváří příjemné pokojové klima
 • neomezeně propouští světlo
 • barevně téměř neutrální
 • zaručuje nejvyšší kvalitu zpracování a životnost

 

Izolační skla (dvojskla, trojskla) můžeme rozdělit do dvou kategorií: bez pokovení nebo s pokovením.

Izolační sklo bez pokovení - základní izolační dvojsklo je sestaveno zpravidla z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm, se vzduchovou mezerou 12-16 mm. Standardně provedené izolační dvojsklo se stavbou 4-16-4 má hodnotu součinitele prostupu tepla Ug = 2,9 W/m2K. Okna s tímto typem zasklení nemohou splnit požadavky normy ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov. Ta určuje součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 1,7 W/m2K.

Izolační sklo s pokovením – v základním izolačním skle je nahrazena vnitřní tabule skla s nízkou hodnotou emisivity. Na povrch skla je nanesena speciální vrstva oxidu kovu, která odráží energii zpět do místnosti a zabraňuje jejímu úniku. Pokud je meziskelní prostor vyplněn vysušeným vzduchem, má dvojsklo hodnotu součinitele prostupu tepla Ug = 1,4 W/m2K. Pokud se meziskelní prostor vyplní plynem s nízkou tepelnou vodivostí (nejčastěji argon), dosáhneme skla se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K. Opakovaným použitím pokovené vrstvy a argonu v meziskelním prostoru, dosáhneme součinitele prostupu tepla izolačního dvojskla Ug = 1,0 W/m2K.

U izolační trojskla ve složení 4-12-4-12-4, kde oba meziskelní prostory jsou vyplněny plynem argon, je součinitel prostupu tepla Ug = 0,7 W/m2K.

 

Součástí naší základní nabídky oken a balkónových dveří je izolační dvojsklo (4-16-4) plněné plynem argon, se součinitelem prostupu tepla Uq = 1,1 W/m2K s tzv. teplým distančním rámečkem (TGI-W). O distančním rámečku a jeho vlivu na tepelně technické vlastnosti skla a okna se dočtete v sekci Distanční rámeček.

 

 

Bezpečnostní skla

Tvrzené bezpečnostní sklo je díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě, zvláště odolné proti prasknutí. Pokud k němu přesto dojde, rozpadne se sklo na malé tupé střepy, které nemohou způsobit zranění.

 

Zvláštní charakteristika:

 • skla lepená: poskytují ochranu proti zranění
 • skla kalená: chrání proti útoku zvenčí

 

V této kategorii je na výběr ze tří kategorií: skla kalená (ESG), vrstvená (VSG, connex) a skla s drátěnou vložkou (klasická neprůhledná nebo leštěná průhledná drátoskla).

 

Kalená (tvrzená) skla ESG - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější proti zatížení větrem a tepelné námaze než běžné sklo stejné tloušťky. Při výrobě se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí vznikají při rozbití skla malé neostré úlomky. V automobilovém průmyslu se tato skla používají pro zasklení bočních oken ve vozidlech.

Vrstvená (connex) skla VSG - vrstvené sklo snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Tato skla jsou používána především do objektů s vyšší potřebou ochrany majetku. Různé varianty vrstvených skel se používají i do protihlukových zasklení (tzv. StratoPhone). VSG skla se používají jako přední skla vozidel.

Skla s drátěnou vložkou (drátoskla) – vnitřní drátěná vložka drží pohromadě kousky skla v případě jeho rozbití. Hlavní výhodou těchto skel je schopnost zpomalit šíření plamenů. Nabídka zahrnuje také čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou.

 

 

Protihluková skla

Chrání spolehlivě před tzv. hlukovým smogem, který se spolu se znečištěním vzduchu stává hlavní zátěží velkoměst.

 

Zvláštní charakteristika:

 • vysoká plošná hmotnost tabulí
 • rozdílná tloušťka tabulí
 • zvětšený prostor mezi tabulemi
 • použití speciálních vzácných plynů v prostoru mezi skly
 • zrušení vazby skelné hmoty použitím speciálního izolačního skla s fólií nebo nalévanou pryskyřicí

 

Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB), což je dostačující hodnota. Tuto hodnotu je však možné za příplatek zvýšit použitím skel a distančních rámečků s různou tloušťkou a složením. Běžně se lze dostat až na hodnotu Rw = 53 dB.

 

 

Protisluneční skla

Skla zabraňují nepříjemnému zahřívání interiéru, snižují zátěž klimatizace, šetří energii a aktivně přispívají ke zlepšování životního prostředí. Je možné je doplňkově vybavit schopností tepelné či zvukové izolace, odolnosti proti vloupání či ochrany před úrazem nebo požárem.

 

Zvláštní charakteristika:

 • tvrdě pokovené: jednoduché nebo izolační sklo, silně reflexní
 • probarvené ve hmotě: jednoduché nebo izolační sklo, málo odráží, absorbuje

 

Ve standardním izolačním skle je nahrazena vnější tabule speciálním sklem s reflexí nebo absorpčními schopnostmi. Je tím odstraněn vliv nadměrného slunečního záření (odstraní se takzvaný "skleníkový efekt").

 

Používáme dva druhy skel:

 • Planibel - sklo probarvené ve hmotě v barvě bronz, šedé a zelené
 • Stopsol - sklo s reflexí a absorpčními schopnostmi v barvě čiré, bronzové a zelené