Nadační fond RAFAEL DĚTEM

NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL

Občanské sdružení DEBRA ČR, která již 10 rokem podporuje lidi s nemocí motýlích křídel

Naše společnost finančně podpořila o.s. DEBRA ČR, která se zavázala, že poskytne finanční prostředky na zakoupení přístroje Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu části kupní ceny zařízení (přístroje) pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových buněk QUANTUM Cell Expansion Systém, které je nezbytné pro realizaci této klinické studie. Bez zakoupení tohoto přístroje by klinická studie nebyla možná, přístroj je určen právě pro expanzi kmenových buněk výhradně pro diagnózu epidermolysis bullosa (nemoc motýlích křídel). Tato studie s názvem "Využití mezenchymálních kmenových buněk pro léčbu pacientů s epidermolysis bullosa" je pro tyto pacienty velký krok v jejich léčbě. Jedná se o izolaci kmenových buněk z kostní nebo tukové tkáně zdravého dárce, namnožení kmenových buněk v tomto speciálním přístroji a v jejich podání nitrožilně a lokálně do míst s nejtěžším poškozením kožního krytu.  Tyto kmenové buňky mohou zahojit defekty kůže a vést k regeneraci postižených tkání.

RAFAEL DĚTEM, nadační fond  pomáhá o.s. DEBRA ČR se získáváním finančních prostředků na takto důležitý projekt.

Jsme moc rádi, že můžeme být součástí něčeho tak přelomového a prospěšného pro tyto nemocné, které obdivujeme za jejich sílu v boji s touto nemocí.

POMÁHEJTE s námi          


             
rafael_detem_526


zdroj