FOR HELP 2016

IZOLTECHNIK CZECH POMÁHÁ


Jako každý rok jsme i letos podpořili činnost spolku FOR HELP – pro pomoc.
Podporujeme FOR HELP a tím pomáháme při pomoci dětem a lidem s autismem.

Společnost FOR HELP vede (mimo jiné) projekt Mazlení s koníkem, který navštěvují rodiny s autistickými dětmi.

Dalším cílem spolku je vybudovat komunitní centrum – farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde vytvoří prostory
pro terapie na koník, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj) autistů.

více informací: FOR HELP