FOR HELP

Naše společnost podpořila FOR HELP s.r.o., která je partnerem sdružením Adventor o. s..

Adventor o. s. pomáhá autistům z celé České republiky. 

mazleniskonikem_400

 

Záměrem Adventoru je vyvíjet všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity, především:

  • poskytování či zprostředkování terapeutické péče pro malé i velké autisty
  • poskytování či zprostředkování poradenské péče pro malé i velké autisty i pro pečovatele (rodiče, pedagogy, psychology)
  • ochrana práv autistů a pečovatelů, poradenství v životních situacích, kdy by mohla jejich práva být krácena, zejména pokud jde o právo na vzdělání, výchovu, pracovní a společenské uplatnění či obhajobu občanských a lidských práv
  • spolupráce na přípravě podkladů pro legislativní změny v sociálně zdravotnické péči
  • metodická podpora léčebných, vzdělávacích a výchovných procesů
  • poradenství a podpora při uplatnění autistů na trhu vzdělání a práce, vytváření prostoru pro pracovní uplatnění
  • poskytování či zprostředkování odlehčovacích a asistenčních služeb
  • poskytování informací o problematice jak pro komunitu, tak pro ostatní, organizování osvětové činnosti, seminářů a kurzů
  • podpora komunitních a volnočasových aktivit (klubové prostory, setkávání, akce) pro autisty

 

certifikat_for_help_400_01

forhelp71_186

 

for_help_certifikat_400

více informací: zde