O společnosti

 

IZOLTECHNIK CZECH je stavební společnost se sídlem v Českých Budějovicích,                      
která vznikla v roce 1996.

Zabýváme se zateplováním a revitalizací panelových a zděných bytových domů.
Realizujeme také občanské stavby (školy, školky, jídelny apod.). Ročně provedeme
revitalizaci až 60 budov v Jihočeském a Středočeském kraji, včetně Prahy.

 

                       razitko_25let_120_01


   


Realizujeme:

 • zateplování obvodových plášťů budov vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS),
 • dodávku a montáž nových balkonů a lodžií, opravu stávajících balkonů a lodžií,
 • ploché a šikmé střechy včetně zateplení,
 • výrobu a montáž vlastních plastových a hliníkových výplní otvorů (okna, balkonové dveře, vchodové dveře),
 • rekonstrukce interiérů společných prostor bytových domů (sklepy, chodby, schodiště...),
 • projektové dokumentace
 • inženýrskou činnost (vyřizování stavebních povolení, záborů veřejného prostranství atd.),
 • pozemní stavby včetně jejich změn a odstraňování.


banner_hp_25let_400

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

 

Naší vizí je zvýšení kvality a standardů bydlení.
Klademe důraz na profesionalitu a nepřetržité zdokonalování naší práce.
Ztotožňujeme se s názorem, že kvalitu nelze zaručit za minimální cenu.
Chceme nabízet komplexní služby, které našim zákazníkům ušetří starosti a čas.

Politika integrovaného systému řízení - ISŘ

Cílem společnosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. v oblasti ISŘ je vnést do podvědomí zákazníků představu o kvalitně odvedené práci a to především prostřednictvím stálého solidního pracovního kádru a moderního technického vybavení, při respektování požadavků závazných předpisů a norem.

 Zajišťování kvality je prvořadý úkol pro celou firmu a je jedním z klíčových předpokladů k tomu, abychom upevnili stávající obchodní pozice a získali nové zákazníky, dosáhli optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj firmy.

K naplnění politiky  jsou každoročně stanovovány cíle a navazující programy.

 

Politika ISŘ vychází z těchto základních koncepčních záměrů:

 • Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na bezchybnou práci
 • Zajistit na všech pracovištích bezpečnost práce, požární ochranu, hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí a minimalizovat dopad činnosti na životní prostředí
 • Jednat v souladu s platnými právními předpisy a závaznými normami
 • Zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost, kvalitu a bezpečnost práce dotyčné funkce.
 • Uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i ceny, včetně získávání informací od zákazníků o jejich názorech na výsledky poskytovaných prací a služeb.
 • Preventivními opatřeními zamezit vzniku chyb, přijímat opatření sloužící k posílení pozice a dobré pověsti firmy .
 • V oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím důsledného plánování všech činností a školením pracovníků
 • Zabezpečit  neustálé zlepšování účinností  integrovaného systému řízení

 

Pro naplnění záměrů politiky jakosti se vedení   firmy IZOLTECHNIK Czech s.r.o.  zavazuje, že:

- vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro účelné  fungování integrovaného systému řízení, splňujícího požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14 001:2016 a ČSN OHSAS 18 001:2008

- zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech zaměstnanců firmy o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech

- zajistí účinnou kontrolu jednotlivých  činností integrovaného  systému řízení  a jeho trvalé zlepšování a zvyšování výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti

Jednatel společnosti zajistí realizaci politiky a je  odpovědný za seznámení  všech pracovníků firmy s touto politikou tak, aby bylo zajištěno, že je všemi správně pochopena, a že jsou seznámeni se svým podílem na jejím plnění.

IZOLTECHNIK CZECH je ryze česká společnost, která ve všech svých činnostech usiluje o poctivý přístup. Věříme v ozdravení českého stavebního trhu. Chceme být stabilním a spolehlivým partnerem pro celkovou revitalizaci domů.

 

 

isonew_640  
   

 

IZOLTECHNIK CZECH je výrobcem těchto vlastních značkových produktů:

Plastová okna a balkonové dveře

izolvent_plastic_70s_365 - pěti-komorový systém s dvojím dorazovým těsněním a oblým designem
izolvent_plastic_70e_362 - pěti-komorový systém s dvojím dorazovým těsněním a hranatým designem
izolvent_plastic_70l_370 - pěti-komorový systém s trojím dorazovým těsněním a hranatým designem
izolvent_plastic_90_345 - šesti-komorový systém s izolační vložkou, trojím dorazovým těsněním a s možností použití trojskel

Hliníková okna a balkonové dveře

izolvent_alu_65_284 - hliníkový profilový systém s přerušeným tepelným mostem
izolvent_alu_110_298

- hliníkový profilový systém s přerušeným tepelným mostem a vyplněním komor polyuretanovou pěnou, trojím dorazovým těsněním a s možností použití dvojskel a trojskel

Hliníkové vnější vchodové dveře

izoldoor_alu_65_289 - hliníkový profilový systém s přerušeným tepelným mostem a tepelně izolovaným prahem
izoldoor_alu_110_306 - hliníkový profilový systém s přerušeným tepelným mostem a vyplněním komor polyuretanovou pěnou, trojím dorazovým těsněním a s možností použití dvojskel a trojskel

Statické zajištění parapetních panelů

panelfixjpeg_112 - systém pro opravy statických vad křemelinových parapetních panelů