Novinky

Co můžete očekávat od bydlení v rekonstruovaném domě?

25.04.2018

c, na které by jistě rádi co nejrychleji zapomněli. Rozhodující ale přitom je, jaký efekt rekonstrukce přinese. Cílem je odstranění problémů stárnoucí budovy, budoucí nízké náklady na energie, vyšší bezpečnost a v neposlední řadě zvýšení hodnoty bytu.

Domy po rekonstrukci nám nabízejí nesrovnatelně vyšší standard bydlení. Roli sehrává i jeho nový vzhled. Opravený dům pak vnímáme jako místo, kde rádi bydlíme. Rekonstrukce ale rozhodně není jen o líbivé fasádě. Řadu změn sice ani neuvidíme, ale díky nim budeme bydlet lépe a za méně peněz.

Bude nám doma příjemněji

Mnoho domů současně s rekonstrukcí řeší i účinnou izolaci. Díky ní bude v interiérech příjemné ovzduší po celý rok. Izolace nás nechrání jenom proti chladu – k domácí pohodě přispěje i omezení průniku hluku zvenčí i z chodeb a bytů sousedů.

Poměrně novým pojmem, který ale budeme slýchávat stále častěji, jsou rekuperační jednotky. Úzce souvisejí právě s příjemným vnitřním klimatem, protože se za nás starají o správné větrání. V domě se díky tomu nebudou vyskytovat plísně, které bývají častým problémem. „Podle průzkumu, který pro nás zpracovala agentura STEM/MARK, se s plísněmi potýká pětina českých domácností a téměř stejný počet lidí trápí nedostatečná izolace jejich domů a bytů,“ říká Dagmar Jonášová, vedoucí oddělení obchodů s právnickými osobami z Raiffeisen stavební spořitelny.

Další nespornou výhodou je úspora tepla, kterou vhodně zvolená rekonstrukce přinese.

Máte vysoké výdaje za vytápění?

Průměrná česká domácnost utrácí téměř polovinu svých běžných výdajů za potraviny a bydlení (zhruba 43 %). O něco dominantnější jsou náklady na bydlení (22 %), kam počítáme i elektrickou a tepelnou energii, plyn a paliva. V praxi pak zpravidla platí úměra – čím starší dům, tím jsou výdaje za energie větší.

Zásadní roli hraje zateplení domu. Úspora je závislá na typu zateplované budovy, jejím dispozičním řešení, technologii stavby a samozřejmě také na kvalitě provedení. Při zateplení celé obálky budovy (obvodových zdí, střechy, stropní konstrukce pod půdou a nad sklepy, konstrukce vstupních zádveří) včetně výměny oken dosahuje úspora obvykle několika desítek procent. Ještě před realizací je třeba posoudit přínos jednotlivých opatření a najít jejich vhodnou kombinaci, aby byl výsledek optimální.

Řada odborníků pokládá snížení energetické náročnosti domu za jednu z forem spoření na důchod. Od momentu realizace zateplení majitel nemovitosti prakticky doživotně šetří. V praxi se to projevuje jak nižšími náklady na vytápění, tak úsporami na klimatizaci.

Proč s úpravami neotálet?

Celkové rekonstrukci domu nejčastěji brání obavy z vyšší investice a zadlužení bytového družstva či SVJ. Čekat však na to, až ve fondu oprav naspoříte dostatek volných prostředků, se příliš nevyplácí – namísto toho, abyste zaplatili návratnou investici, pak opakovaně nevýhodně platíte za drobné úpravy a nápravu škod. Navíc cena materiálu a práce neustále roste a naopak celková hodnota úspor ve fondu vlivem inflace reálně klesá. Může se tak snadno stát, že na potřebné úpravy nikdy nedojde.

zdroj: dumplnyuspor.cz 

 

« zpět