Novinky

Rekostrukce domu a peníze.

21.03.2018

Plánujete rekonstrukci domu? První, co budete muset řešit, jsou finance. Jak bychom měli postupovat, abychom mohli náš dům zrekonstruovat co nejlépe a přitom se nevystavovali riziku příliš vysokých výdajů či dokonce neschopnosti splácet?

Co nám rekonstrukce přinese?

Hlavním cílem rekonstrukce je zlepšení technického stavu domu. Kvalitně provedená rekonstrukce bude znamenat jistotu, že rozpočet vašeho SVJ po řadu následujících let nebudou čekat žádné vysoké výdaje – naopak vám přinese i úspory díky nižším nákladům na vytápění. Výrazným benefitem je i zvýšení hodnoty bytu.

Základem je profesionální příprava

I když máte pocit, že váš dům znáte nejlépe, důležité je odborné posouzení stavu domu. Z něho vyplyne, co vše je nutné do rekonstrukce zahrnout. Ve chvíli, kdy již jasně víme, co požadujeme, můžeme oslovit projektanta, který zpracuje projekt. V něm jsou již uváděny konkrétní materiály, které budou při rekonstrukci použity a také jsou zde naceněny veškeré práce a související náklady. Tak získáte první reálnější výsledek, kolik za rekonstrukci zaplatíte.

Budete-li si brát úvěr, pamatujte na finanční rezervu na dodatečné výdaje. Na tom se shodují jak poskytovatelé úvěru, tak i stavební firmy. Častou otázkou bývá, zda navýšení úvěru není zbytečné a splácení úvěru neprodraží. „Úroky jsou vždy počítány pouze z vyčerpané částky úvěru,“ vysvětluje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny, která má s poskytováním úvěrů SVJ dlouholeté zkušenosti. Stávají se případy, kdy si SVJ při rekonstrukci nenechalo dostatečnou rezervu, případně se rozhodlo stavební práce rozšířit. Jakékoliv dodatečné navyšování financí s sebou přináší nové výdaje. Proto doporučujeme ponechat si finanční rezervu nad rámec rozpočtu rekonstrukce. Tuto formu máme u našich klientů dlouhodobě ověřenou jako ekonomicky nejvýhodnější řešení.“

Co je potřeba ke schválení úvěru?

Je zbytečné čekat na stavební povolení, potřeba není ani smlouva o dílo. Ze strany investora stačí doložit položkový rozpočet zpracovaný projektantem a informaci, zda budou vypláceny i zálohové platby. Doložení smlouvy o dílo včetně rozpočtu je až podmínkou pro čerpání úvěru. Všechny ostatní informace (příjmy, výdaje, platby do fondu oprav, účetní závěrku a některé další údaje) by měl být schopen doplnit kvalitní správce majetku.

Bude možné využít některou z dotací?

Náklady na rekonstrukci nám mohou pomoci snížit také dotace. Bytové domy mimo hlavní město mohou využívat dotace z evropského dotačního programu IROP, kde je až do 30. 11. 2017 možné podávat žádosti do Výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech II.

Vlastníci bytových domů v hlavním městě mohou stále využívat dotačního programu Nová zelená úsporám. „Výzva je kontinuální, což majitelů bytových domů v Praze umožňuje zažádat o dotaci kdykoliv podle jejich potřeb a nemusí se omezovat na jeden konkrétní termín v roce. Dotace je určena na opatření směřující ke snižování energetické náročnosti – především na zateplení obálky budovy, ale také na výměnu neekologických zdrojů tepla, instalaci solárních a rekuperačních systémů a nově i na výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadní vody,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Díky dotaci mohou vlastníci bytových domů v Praze pokrýt až 30 % výdajů na realizaci úsporných opatření, zajímavá pro ně bude jistě i možnost požádat si o doplňkovou podporu na vypracování projektové dokumentace, energetického hodnocení a zajištění odborného technického dozoru.“ O dotaci mohou majitelé pražských bytovek zažádat před zahájením, v průběhu i po dokončení realizace úsporných opatření, a to až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Výběrové řízení by nemělo být pouze o ceně

O finance se při rekonstrukci nejedná pouze při hledání nejlepšího řešení, jak ji zaplatit. Velkou kapitolu, která může výrazně ovlivnit náklady rekonstrukce, tvoří výběrové řízení. Zpracování projektu a výběrové řízení na zhotovitele (stavební firmu) jsou dva nejdůležitější úkony období přípravy rekonstrukce. Jedním z kritérií je cena. Tím by ale posuzování nabídek nemělo končit. Kritérií výběru je několik. Požadujte, aby firmy v rámci výběrového řízení byly schopny doložit reference srovnatelného rozsahu – minimálně deset. Má firma své stálé sídlo? Jak velké má zázemí?

Měli bychom být velmi obezřetní, pokud stavební firma požaduje předem vysoké zálohy. Poskytovatelé úvěrů by mohli jmenovat případy, kdy tento postup vedl k situaci, kdy firma nebyla schopna rekonstrukci v požadovaném rozsahu zvládnout a vymáhání zálohových plateb je pak velmi obtížné, nehledě na komplikace se zastavenou rekonstrukcí. Jiná je situace mimo velká města, kde rekonstrukce provádějí menší regionální firmy. Tam jsou zálohové platby běžné a nepředstavují zde riziko.

zdroj: www.dumplnyuspor.cz

« zpět