LINIOVÉ STAVBY A KONSTRUKCE


Společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. realizuje:                                                                                                  
 • LINIOVÉ STAVBY

 kanalizace_nov_pec_120_02

 • Výkopy a pokládka telekomunikačních a elektrických sítí
  Provádíme výstavbu sítí na klíč
  Studie, Projekt k územnímu rozhodnutí

  Projednání s úřady, vyřízení povolení
  Projednání věcných břemen s vlastníky
  Vyřízení územního rozhodnutí
  Prováděcí projekt
  Projekt DIO – Dopravně inženýrské opatření
  Výkop a pokládka liniové trasy
  Geodetické zaměření
  Úpravy povrchů, asfalty, dlažba, zatravnění
   
 • Výkopy a stavba jednoduchých liniových staveb
  Vodovodní síť

  Kanalizace
   
 • Terénní úpravy
  Chodníky
  Cesty

  Parkové úpravy

Vybrané reference liniových staveb ke stažení - zde
__________________________________________________________________________________________________________

            
Společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. dodává:                                                                                                    
 • VÝROBNÍ A SKLADOVÉ HALY

phradov_nosnky_120
                           
 • Výrobní a skladové haly patří k nejžádanějším objektům českých i zahraničních investorů.
  Nabízíme dodávku a montáž skladovacích hal za použití variabilního montovaného systému nosné konstrukce, který může tvořit ocelový nebo betonový skelet, případně pak jejich kombinace.
  Pro opláštění je možno použít širokou škálu námi nabízených a dodávaných stěnových plášťů a střešních
  plášťů, jejichž nabídka uspokojí nejvyšší požadavky na architektonický vzhled těchto staveb.
  Provedeme rozvod sítí a nainstalujeme potřebné evidenční technologie a elektroniku.

 • Výhody / naše skladovací haly mají bezesporu mnoho výhod:
  Vysoká variabilita
  Rychlost montáže
  Suchá výstavba
  Montáž možná i v zimním období
  Možnost použití různých typů stěnových i střešních plášťů
  Možnost osazení jeřábové dráhy

 • Rozměry skladovacích hal / vzhled a rozměry skladu přizpůsobíme Vašim požadavkům:
  Základní podélný modul: 4,5 m, 5 m, 6 m, 8 m nebo 12 m
  Rozpon: 6 m - 45 m v závislosti na typu použité nosné konstrukce
  Výška: 3,5 m - 30 m
  Jednolodní i vícelodní objekty
  Možnost použití rámové nebo příhradové konstrukce
  Sklon střešního pláště volitelný - střecha sedlová, rovná, pultová
 • Opláštění montovaných skladů
  Různé typy stěnových a střešních plášťů
  Možnost použití různých typů výplní otvorů – okna a dveře plastová nebo hliníková, světlíky obloukové 
  nebo šedové, vrata sekční, rolovací nebo klasická otevíravá
  Různé typy a odstíny povrchové úpravy nosné i pomocné ocelové konstrukce za použití kvalitních nátěrových 
  systémů, konstrukce může být i žárově zinkována 

Vybrané reference
realizovaných konstrukcí ke stažení - zde