Projekt Panel +

Aktuální stav programu / leden 2015

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou stále přijímány. 

Rozpočet roku 2015: 

 600mil. Kč

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení, byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2014.

  • v roce 2014 jsme přijali 216 žádostí za více než 842 mil. Kč
  • bylo uzavřeno 181 smluv za 631,8 mil. Kč
  • poskytnuto 45 příslibů úvěrů ve výši 239,5 mil. Kč, které přechází do roku 2015
  • aktivní žádosti, které přechází do roku 2015 - 20 žádostí za 94,5 mil. Kč

PROGRAM PANEL 2013+ JE OTEVŘEN.


sfrb_panel

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PANEL 2013 +

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.


Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete zde.


Žádosti do programu přijímáme od 11. ledna 2013.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od 1. března 2013 0,88% p.a.
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Podrobnosti k programu naleznete také v praktické příručce, která vás provede podmínkami a potřebnými náležitostmi.

 

logopanel_500ÚROKOVÉ BONUSY PRO PROGRAM PANEL 2013 +
 

SFRB ve snaze motivovat vlastníky k opravám a modernizacím bytových domů a s ohledem na zajištění rychlejší návratnosti poskytnutých úvěrů, přistoupil k diferencování úrokových sazeb.

Cílem je zajistit optimální návratnost finančních prostředků, jak z pohledu možných zdrojů financování, objemu oprav, tak i z pohledu možnosti splácení žadatelů.

Platí, že podle nařízení vlády 468/2012 Sb., budou úvěry poskytovány již od výše Evropské referenční sazby.

doba splatnosti úvěru
výše úroku s fixací na celu dobu splácení

do 10 let

referenční sazba Evropské unie

10 - 20 let

referenční sazba Evropské unie + 1% p.a.

20 - 30 let

referenční sazba Evropské unie + 2% p.a.


Výše úrokové sazby podle Evropské unie je rozhodující v době podpisu úvěrové smlouvy.

 

Referenční sazba Evropské unie od 1. března 2013 - 0,88% p.a.

 

 

Podrobné informace naleznete na:

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/